Ett favoritargument för s.k. intelligent design/kreationism är att ögat inte kan ha utvecklats ur enklare funktioner – det är helt enkelt en alltför komplex struktur. Men evolution består av små, små steg som vart och ett medför en liten förbättring av en redan befintlig struktur, och det är faktiskt inte svårt alls att föreställa sig hur ögat har utvecklats från enkla, ljuskänsliga celler.

Men det bästa av allt: Det här är inte teoretiska spekulationer. Alla utvecklingsstegen finns representerade hos organismer idag! Det här utgör därmed ett mycket starkt argument för evolution, och för att ögat har uppstått genom naturlig evolution – och inte genom ingripande av någon övernaturlig kraft.