Festo AirJelly

En "manet" som svävar i luften! Ja, det är vad luftskeppet AirJelly (på tyska; automagiskt översatt till engelska och till svenska) som tyskarna på Festo har konstruerat är. Suveränt skön idé, även om den väl inte har något direkt "lönsamt" användningsområde.