Hur man bevisar att 1 = –1

Den här blir jag faktiskt inte riktigt klok på själv:

\(1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = -1\)

Vari ligger felet? Ja säg det, den som kan...