Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Darwins spådom

En utav de verkligt fina sakerna med en vetenskaplig teori, är att den kan göra förutsägelser om framtiden. Nu handlar det inte om spådomar à la Nostradamus, utan om verkliga förutsägelser om hur saker och ting hänger ihop.

 

Klippet ovan handlar om just en sådan förutsägelse. Darwin fick en gång tillsänt sig en sällsynt orkidé från Madagaskar. Orkidén gömmer sin nektar längst ner i en lång slang. Darwin förutsåg då, att någonstans måste det finnas en fjäril som utvecklats så att den har en så lång tunga, att den kan nå nektarn längst ner.

Den här typen av evolution, där det är en slags kapprustning mellan två arter – blomman "vill" att det ska vara så svårt som möjligt att nå nektarn, medan fjärilen "vill" lägga ner så lite energi som möjligt på att suga upp den – kallas för koevolution eller samevolution.

 

   

Också intressant: