Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

NatriumexplosionNatrium reagerar (som bekant) gärna med vatten. Då bildas vätgas enligt följande lilla reaktionsformel:

2Na(s) + 2H2O → H2(g) + 2OH(aq) + 2Na+(aq)

Vätgasen som bildas är väldigt explosiv, och reagerar gärna med luftens syre – och vi får en tjusig explosion! 😉