Cellens inre liv

En vacker film om livet inuti en cell, gjord av några på Harvard.