Astronomerna försöker hitta objekt – dvärgplaneter – som kretsar runt solen, långt bortom Neptunus. Pluto är ett av dessa kanske tusentals objekt som finns där ute.