Nikt är sporer från lummerväxter (Bärlappsporen på tyska), som är mycket lättantändliga. Faktiskt är damm av många olika sorter mycket lättantändligt, vilket orsakat en del explosioner i silos. För knappt ett år sedan exploderade t.ex. en silo i Västerås hamn