Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Den äldsta funna fladdermusen hittillsDen äldsta funna fladdermusen hittillsMan har nu hittat ett fossil av en fladdermus i Wyoming, USA, som besvarar den här frågan. Fossilet är från tidig Eocen, alltså ungefär 52 miljoner år gammalt, och är det äldsta fossilet av en fladdermus hittills. Det representerar ett helt nytt släkte av fladdermöss, och har fått det vetenskapliga namnet Onychonycteris finneyi.

I stora delar liknar fossilet en modern fladdermus, men den saknar den välutvecklade hörselsnäcka som dagens fladdermöss har. En sådan är nödvändig för att man ska kunna lokalisera sitt byte med "ekolods-teknik", vilket alltså dagens fladdermöss gör.

Slutsatsen blir då att först när fladdermössen utvecklats och fått förmågan att flyga, började de också utveckla förmågan att lokalisera sina bytesdjur med hjälp av högfrekventa skrik.

Läs mer på BBC News >>>