Hur den moderna atomteorin upptäcktes

Eftersom atomerna är så oerhört små, kan vi bara studera dem genom indirekta observationer. Det här klippet förklarar en del av teorin bakom den moderna atommodellen, och atomteorins historia.