Torsken på väg tillbaka?

Torsk, på väg att bli mat. Torsk, på väg att bli mat.

Forskare har nyligen lagt fram nya siffror, som tyder på att torsken i Nordsjön är på väg att återhämta sig. Glada nyheter, förstås, men det internationella rådet för havsutforskning (International Council for the Exploration of the Seas, "Ices") menar att det fortfarande behövs restriktioner av torskfisket.

Ices publicerar sin rapport senare denna vecka i samband med EU:s fiskeriförhandlingar i Bryssel. Fiskerinäringen gläds åt att det verkar som att de uppoffringar man gjort i form av sänkta fångstkvoter har effekt.

Läs mer på BBC News >>>