Sprängskiss av en katalysator i en bil. Nobelpriset i kemi går i år till Gerhard Ertl (Tyskland) för hans arbete med ytkemi. Många kemiska reaktioner sker just på ytan av metaller, som t.ex. i en katalysator i en bil. Det Gerhard Ertl gjort är att genom noggranna mätningar lägga grunden för vår förståelse för hur sådana reaktioner sker. Detta får betydelse för hur man kan konstruera framtidens katalysatorer – inte bara i bilar, utan också i många andra kemiska processer.

Läs mer på Nobelprize.org >>>