Använd solljuset för att klå solvärmen!

Luft­kon­di­tion­e­ring­ar bidrar till energikonsumtionen, och att slösa med el är ingen bra idé för vårt klimat. Varför då inte använda energin i solljuset för att driva luftkonditioneringen? Ja, det är just vad de visar i det här klippet att man kan göra!