Kvävejodid

Kvävejodid, NI3, är förfärligt instabilt och alltså explosivt. Det räcker att man nuddar den med fjäder, så smäller det!