Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Planet-embryon

Fomalhaut sett genom Hubble-teleskopetFomalhaut sett genom Hubble-teleskopet. Astronomer försöker luska reda på hur det gick till när vårt eget solsystem bildades. Ett viktigt steg på vägen är när planeterna är precis nybildade, och inte större än ungefär Pluto.

Hittills har man inte sett några sådana "planet-embryon", men nu har man hittat några som verkar kunna passa in. Det är genom att titta på de proto-planetära skivorna runt stjärnorna AU Microscopii, Beta pictoris och Fomalhaut som man han hittat detta, som skulle kunna vara en felande länk på väg mellan den nyfödda stjärnan och det färdiga solsystemet.

Läs mer på ScienceDaily.com >>>

 

   

Också intressant: