Den första vätebomben

Den första vätebomben, kallad "Mike", sprängde bort hela den ö den var monterad vid, och lämnade bara en tom krater efter sig. Sprängverkan var 500 gånger större än den bomb som släpptes över Hiroshima.