Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Nakenråttor

För att komma undan rovdjuren, tillbringar nakenråttan (Heterocephalus glaber) nästan all tid under jorden. Därför har de förlorat både pälsen och det mesta av synen.

En annan spännande sak med nakenråttorna är att de lever i en strikt matriarkalisk hierarki, som liknar myrornas eller binas. Det är bara en enda hona, "drottningen", som parar sig och får ungar. Hennes urin verkar dessutom hämmande på de andra honornas sexualitet, så att de inte parar sig.

 

   

Också intressant: