Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hei­sen­bergs osä­ker­hets­prin­cip säger att man kan inte samtidigt bestämma position och riktning hos en elektron. Och konstigt nog är det också så, att en elektron har inte både position och riktning samtidigt — det är först när vi observerar den, som den "bestämmer" sig för vad den ska ha. (Se t.ex. klippet "Kvantfysikens grundläggande mysterium"!)

Det här får lustiga konsekvenser också för ljus. Om en laserstråle passerar genom en spalt som man gör smalare och smalare, kommer ljusstrålen också att bli smalare och smalare — tills spalten är så smal att Heisenbergs osäkerhetsprincip tar överhanden. Då blir ljusstrålen istället väldigt bred!

Låter det konstigt? Det är det! Walter Lewin visar och förklarar.