Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kallare än så blir det inte

Genom att kyla ett ämne till några miljarddels grader från absoluta nollpunkten, får man fram en ny typ av aggregationstillstånd, kallat ett Bose-Einstein-kondensat. Detta kan man använda till att göra en atomlaser.

I en vanlig laser, skickas koherent ljus ut, d.v.s. ljus som "svänger" på precis samma sätt. Men materia kan också betraktas som en slags vågform, och i en atomlaser har då atomerna precis samma "sväng". Atomlasern kan i sin tur användas t.ex. för att göra atomur upp till 1000 gånger mer exakta.