Förutsägelser för det tjugoförsta århundradet

Vilka vetenskapliga framsteg kommer att göras under det kommande århundradet? Här är ett klipp som försöker förutspå det.

Vem vet? Skulle vara kul att leva så länge att man verkligen får se vilket som blev av, och vilket som bara var "hitte-på"!