Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En vuxen blåval. En vuxen blåval. Blåvalen, det största djur som någonsin levt, har länge varit utrotningshotad p.g.a. människans jakt. Men på IWC:s (den internationella valfångstkommissionens), årliga möte presenterade forskare uppgifter om att antalet valar på det södra halvklotet har ökat från några hundra till några tusen. Innan man började fånga valar i industriell skala räknar man med att fanns 150 000 – 200 000 valar.

Nog är det glädjande att siffrorna är på väg uppåt igen. Men ett problem är, att om antalet valar stiger, kommer viljan att jaga dem att öka igen. Ytterligare ett hot mot blåvalarna är klimatförändringar: De fångar sin föda i kanten av de stora istäckena i norr och i söder. Om dessa drar sig tillbaka eller helt försvinner, riskerar valarna försvinna med dem.

Läs mer på BBC News >>>