Kol-14-atomens sönderfall

Hur gammalt är benet som du hittade i den arkeologiska gropen? Genom att använda dig av kol-14-datering, kan du bestämma föremålets ålder. Men hur går det till när kolatomen sönderfaller, egentligen? Se klippet ovan för svar!