Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Protein från Tyrannosaurus rex bekräftar släktskapet mellan fåglar och dinosaurier

Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex. Nyligen lyckades man faktiskt hitta lite protein från ingen mindre än den ökända Tyrannosaurus rex. Genom att analysera proteinet, ett kollagenliknande strukturprotein, har forskarna nu kunnat fastställa en slags biologisk signatur för dinosaurien. Denna biologiska signatur är mest lik den vi idag finner hos fåglar, vilket bekräftar den moderna teorin att fåglarna är ättlingar i direkt nedstigande led till dinosaurierna.

Läs mer på MSNBC >>>

 

   

Också intressant: