Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Schrödingers katt

"Schrödingers katt" är ett berömt tankeexperiment som Erwin Schrödinger lade fram år 1935.

Avsikten var att försöka förklara hur atomer eller elektroner kan befinna sig i två olika tillstånd samtidigt (så som man visar i dubbelspaltexperimentet), men att betrakta en katt som både död och levande tills man öppnar lådan för att titta efter är inte så lyckad som liknelse ändå.

Med det här resonemanget öppnade Schrödinger för kvantmekaniken.

Också intressant: