48% av amerikanerna avvisar evolutionen

Touched by his noodly appendage. Touched by his noodly appendage. Enligt en undersökning publicerad i Newsweek den 30 mars 2007 svarade 48% av amerikanerna "nej" på frågan "är evolution välunderbyggd med bevis och vida accepterad av naturvetenskapen".  Mer än en tredjedel av alla med examen från college, 34%, säger att de betraktar den bibliska skapelseberättelsen som "ett faktum", och förskräckande många tror också att gud skapade människan i sin nuvarande form för mindre än 10.000 år sedan. Jag undrar vad en likadan undersökning i Sverige gett för resultat...

Läs mer på Newsweek >>>