HIV-virusets biologi

I filmen förklaras hur HIV-viruset tar sig in i sin värdcell (T-hjälparceller) och hur det sedan bildas nya viruspartiklar. Snygg grafik, välgjort och pedagogiskt klipp.