500 kV

500kV

Femhundra kilovolt är inte att leka med!