Markovnikovs regel

Addition av HCl till propen sker enligt Markovnikovs regel. Det innebär att det huvudsakligen bildas 2-klorpropan (och inte 1-klorpropan).