Odontomachus-myror

Myror av släktet Odontomachus har kraftiga käkar bl.a. för att kunna ta bytesdjur. När käkarna slår igen, rör de sig snabbare än något annat djur.