Kroppen från en avliden Brydes fenval betyder fest för vithajarna utanför Sydafrikas kust. Ingen har någonsin sett hajar som äter på så nära håll förut — och kunnat berätta om det efteråt!