Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemishow med professor Hunter

En del av de här experimenten ser lite farliga ut...

Ja, jag skulle nog vilja påstå att säkerheten är det lite si och så med i den här showen. Men medge att det ser kul ut! Jag hittar ingen beskrivning av experimenten, men jag skulle tro att de är:

  1. En sedel indränkt i isopropanol
  2. Sönderdelning av väteperoxid, H2O2 (också känt som "elefanttandkräm")
  3. Övermättad natriumacetat
  4. Lågfärger av olika metallsalter
  5. Upplösning av koppar i konc. salpetersyra
  6. Metanolkanon (gissar jag)
  7. Magnesium i block av kolsyreis

 

   

Också intressant: