Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Årets Nobelpris i Fysiologi/Medicin 2012

nm1009-1141-F2I år går nobelpriset i fysiologi/medicin till John B. Gurdon och Shinya Yamanaka "för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens".

John Gurdon gjorde ett experiment redan 1958 där han klonade grodor genom att föra över cellkärnan från en tarmcell till en äggcell som man hade tagit bort cellkärnan ifrån. Det han gjorde var i princip att han gav stamcellen — äggcellen — nya egenskaper, från en annan individ. Därmed var han den förste som lyckades klona ett djur.

John B. Gurdon var den första att klona ett djur - en groda - genom att föra över cellkärnan från en tarmcell till en äggcell där man tagit bort kärnan.

Shinya Yamanaka följde i Gurdons fotspår, men han lyckades istället med bedriften att få en specialiserad cell att återgå till ett stadium där den kan utvecklas till flera andra celltyper. Detta kallas att cellen blev pluripotent, d.v.s. med förmåga att utvecklas till alla celler hos en vuxen individ. När vi utvecklas från befruktad äggcell till embryo och vidare till vuxen individ specialiseras cellerna efterhand.

En gång specialiserad, alltid specialiserad.

Den tidigare uppfattningen (och det är också så det normalt ser ut i våra kroppar) är att när en cell väl har specialiserat sig, så är förändringen oåterkallelig. En gång specialiserad, alltid specialiserad, skulle man kunna säga. Det Yamanaka nu visat är att det går att återfå i alla fall viss pluripotens hos cellerna.

 

   

Också intressant: