Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En snabbkurs i – eller kanske snarare en introduktion till – ekologi på dryga 10 minuter.

Ekologi kan man säga är läran om hur livet hänger ihop på den här planeten. Ett systems ekologi beror på både levande (biotiska) saker och icke-levande (abiotiska). Till de levande hör alla andra organismer som påverkar på ett eller annat sätt – producenter (växter och fotosyntetiserande organismer) och konsumenter (de som äter producenterna eller andra konsumenter).

Du kan läsa ännu mer om ekologi på mina sidor om just ekologi!