Flytande syre och flytande kväve - vilket är magnetiskt?

Tja, faktum är att båda är det, men i mycket olika utsträckning.

Syre är paramagnetiskt, vilket gör att varje syremolekyl (O2) beter sig som en liten magnet när den kommer in i ett magnetfält.