Med hjälp av kraftiga magneter och ett batteri går det att konstruera små motorer, s.k. homopolära motorer.

För rätt så länge sedan postade jag ett förslag på ett gymnasiearbete där man skulle undersöka homopolära motorer. Även om man inte har tänkt sig att göra ett sådan projektarbete, så kan det vara rätt så kul att se hur många olika varianter man kan hitta på – som till exempel den här i videon.