Vad händer när frigolit möter aceton?

Frigolit, säg "hej" till aceton. Ni kommer säkert att bli bästa vänner!

Den kemiska formeln för polystyren. Det här är vad som händer: Frigolit består av en polymer kallad polystyren. Men det är egentligen inte bara en enda polymer, utan ett helt nätverk av korslänkade polystyrenmolekyler. Nätverket innehåller en stor mängd luft, och det är därför frigoliten är så lätt, och isolerar så bra.

När frigoliten doppas i aceton löses de långa polystyrenmolekylerna i frigoliten, så att luften släpps ut. Men de korslänkade delarna av polystyrenmolekylerna – som bildar noderna i nätverket – löses inte upp. Därför blir allt som blir kvar en hård bit korslänkad polystyren när allt aceton avdunstat.