Inte så dumt med etanolbränsle ändå

Att tanka ''blått'' kan vara det bästa för miljön. Att tanka ''blått'' kan vara det bästa för miljön.

Det finns både för- och nackdelar med etanol (E85) som bilbränsle. Men vilka överväger?

 
Enligt Edgard Dias Batista på Kungliga tekniska högskolan är det de positiva effekterna som överväger. Han granskade följande sex aspekter av etanolbränsle och vägde dem mot varandra:
  1. Utsläpp av växthusgaser
  2. Potential som fordonsbränsle
  3. Sociala frågor
  4. Förändrad markanvändning
  5. Ekonomiska frågor
  6. Mat kontra bränsle

Batista erkänner att det finns negativa effekter, men menar alltså att de positiva effekterna är så stora, att det uppväger för de negativa.

Läs mer på svt.se >>>