Vatten

Det finns ett ämne i universum som är nödvändigt för allt liv.

Allt levande är beroende av det. Ungefär 70 % av jordens yta är täckt av det. Du själv består till 68 % av det, och behöver dricka två liter av det varje dag.

Det är vatten.