Ett lass kemiska (och fysikalkemiska) experiment som visar hur häftigt det är med kemi!

Experimenten är i tur och ordning:

 1. Para-nitroanilin reagerar med konc. svavelsyra (formeln för orto-nitroanilin visas i bilden, men det är faktiskt med para-nitroanilin som reaktionen sker)
 2. Natriumpolyakrylat (superabsorbent) i vatten
 3. Ping-pong-bollar i flytande kväve
 4. Sönderfall av kvävejodid
 5. Galliumskeden
 6. Vattendroppar
 7. Kristallisering av övermättad natriumacetatlösning ("Hot ice")
 8. Cesium i vatten
 9. Tänd ett ljus på stearingångan
 10. LED-lampa i flytande kväve
 11. Elektriskt träd (Lichtenberg-figur)
 12. (Experiment med ferrofluid)
 13. Förbränning av kvicksilver(II)tiocyanid (Faraos orm eller "Medusa-hår")
 14. Levitation i en kopparspiral
 15. Ferrofluid-skulptur
 16. Magnet i ett kopparrör
 17. Gasförbränning i en glasflaska