Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Man skulle ju gärna önska att när vi fattar ett beslut, så gör vi det för att vi är välinformerade, och väger för- och nackdelar mot varandra. Tyvärr är det oftast inte alls så…

 
Det är i princip sex faktorer (och kombinationer av dem) som gör att vi fattar ett beslut i ena eller andra riktningen. Dessa sex faktorer är:
  1. Reciprocitet
  2. Låg förekomst
  3. Auktoritet
  4. Konsistens
  5. Gillande
  6. Konsensus

Vad var och en av dem innebär framgår av videoklippet!