Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad är universum?

För en del kanske svaret är enkelt: Universum är allt som finns. Men frågan är faktiskt besvärligare än så…

Är universum allt vi kan se och mäta – eller är det allt vi kommer att kunna se och mäta, även i framtiden? Det vill säga, hör historian och framtiden också till Universum (med stort "U")? Och hör matematiken också till Universum, eller existerar den på något sätt utanför?

 

   

Också intressant: