Matematikens historia på sex minuter och tjugonio sekunder

I den här videon får vi se en genomgång av matematikens historia på ungefär sex och en halv minut.

Väl utnyttjade 389 sekunder, om jag får säga det själv!