Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Om Lundsberg och Stanley Milgram

Lundsbergsskola1Lundsbergs skola. Lundsbergs skola. Den 28 augusti 2013 beslutade Skolinspektionen att med omedelbar verkan stänga Lundsbergs skola på grund av att elever utsätter varandra för kränkande behandling. Extra graverande är att Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen uppmanat skolans ledning att åtgärda problemen, vilket inte skett.

Den fråga man ställer sig är, hur det kommer sig att man kan tillåta att elever utsätter varandra för sådan kränkande behandling som brännmärkning eller andra tortyrliknande "lekar"? Ett svar står att finna hos den amerikanske socialpsykologen Stanley Milgram

 

I ett välkänt experiment, som dessutom upprepats många gånger, visade Milgram att det bara krävs att en auktoritet ber om det, så kan en människa utsätta en annan för potentiellt dödlig tortyr. Auktoriteten kan vara vara något så enkelt som en försöksledare i vit labrock, men jag skulle misstänka att också tradition och kultur kan betraktas som auktoriteter.

Pennalismen på Lundsbergs skola är väldokumenterad, och det är inte fel att säga att den "sitter i väggarna" när skolledningen avfärdar nollningslekarna som "pojkstreck" och "missförstånd". Jag tror dock att det största missförståndet är att man inte förstått att dra lärdom av Milgrams lydnadsexperiment. Därför menar jag att Skolinspektionen har helt rätt i sitt beslut att stänga skolan.

 

   

Också intressant: