Det är sant, på tre minuter hinner man inte säga allt om Higgs boson. Men i alla fall tillräckligt för att en även icke-fysiker ska kunna förstå!

Fast man kanske inte upptäcker partiklar, utan man bara bekräftar att de finns där. I vilket fall som helst, så krävs det en hel del försök, och en hel del data innan kan vara riktigt, riktig säker på sin sak.

Fysiker vill gärna ha extremt hög sannolikhet att deras resultat inte beror på slumpen. För att bekräfta att Higgs boson verkligen finns, krävdes det motsvarande 600 miljoner kollisioner vid LHC varje sekund under två år. Det blir en del data, det, men så blev också sannolikheten mindre än en på en miljon att resultatet bara berodde på slumpen.

<Del II | Del I >