Om någon av planeterna i solsystemet var lika nära som månen, så skulle vi ha en annorlunda himmel att titta på!

Förmodligen skulle också livet se helt annorlunda ut, bl.a. med tanke på att tidvattnet skulle vara mycket kraftigare.