Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Vad kan vara mer passande en dag som denna än en film om mänsklighetens födelse?

En rad nya upptäckter kastar ljus över människans utveckling och våra närmaste förfäder. I den här filmen undersöks just de tidigaste människoarterna.