Mänsklighetens födelse

Vad kan vara mer passande en dag som denna än en film om mänsklighetens födelse?

En rad nya upptäckter kastar ljus över människans utveckling och våra närmaste förfäder. I den här filmen undersöks just de tidigaste människoarterna.