Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ett nytt sätt att se på världen

Det här klippet är ursprungligen från TV-serien "Vita huset", men det tar faktiskt upp en viktig aspekt av hur vi ser på världen.

Mercator-projektion. Mercator-projektion. Gall-Peters-projektion. Gall-Peters-projektion.

Jorden är rund, och det ställer till problem när man vill rita av den på ett plant papper. För att kunna göra det måste man göra någon form av projektion av jorden på pappret.

Vi har länge levt med och använt oss av den s.k. Mercator-projektionen. Den är dock gravt missvisande. Det beror på att ju närmare polerna någonting ligger, desto mer utsträckt blir det, och desto större ser det ut att vara. Gall-Peters-projektionen råder bot på det genom att kompensera utsträckningen i öst-västlig riktning med hoptryckning i nord-sydlig riktning. Därmed blir den relativa storleken på länderna mer rättvisande.

 

   

Också intressant: