Vad jag lärt mig av grupparbeten i skolan

h49FC5C21Vad jag lärt mig av grupparbeten: Kul? Vänskap? Samarbete? Lita inte på någon!

Alldeles för sant, tror jag tyvärr… 

 

Under 1990-talet blev problembaserat lärande (PBL) högsta pedagogiska mode. För högre studier kan det nog vara bra, men på grundskolan är min egen begränsade erfarenhet att det nog inte var så lyckat. Att kunna utnyttja problembaserat lärande kräver nämligen både att studenterna har gott om tidigare erfarenheter, en god struktur och hög studiedisciplin.

Dessutom kräver det, vilket många kommunpolitiker missade, mer lärarresurser än traditionell "katederundervisning". Så när man tänkte sig att spara pengar genom att låta eleverna göra mer grupparbeten i skolan, så sköt man verkligen sig själv i foten. De elever som behövde mest stöd av lärarna fick det inte, men kunde fortsätta "flyga under radarn" och klara sig genom skolan ändå. Och det är där jag sedan själv fick erfarenhet av dessa elever: När de kom till gymnasieskolan visade det sig att de hade otillräckliga kunskaper för att kunna klara av i alla fall naturvetenskapligt program.