Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ketchup-effekten

Varför ska ketchup jämt vara så svår att hälla ut? Det hela beror på att ketchupen är en s.k. icke-newtonsk vätska.

I en newtonsk vätska ökar trycket linjärt med hur hårt du trycker. Men i en icke-newtonsk vätska förändras dess "tjocklek" (viskositet) beroende på hur hårt du trycker på den. För ketchupen betyder det, att om man trycker tillräckligt hårt på den, så blir den plötsligt lättflytande. Det är det som har gett upphov till den s.k. ketchup-effekten: Först kommer inget, sedan kommer inget, sedan kommer allt. 😉

 

   

Också intressant: